Badania termowizyjne urządzeń – Co to jest?


Testy przeprowadzane urządzeniami termowizyjnymi są skuteczne w analizie używanego sprzętu elektrycznego – rozdzielni elektrycznej.
Jego zadaniem jest ocena stopnia nagrzewania się kabli w trakcie pracy i na bieżąco wykonuje pomiary większości urządzeń elektromagnetycznych w odniesieniu do aktualnej temperatury w urządzeniu.
Jest idealny do diagnostyki, pomoże wykryć źródło problemu w przypadku zwarć i usterek, które pozostawione nienaprawione mogą spowodować zagrożenie pożarowe.

Jakie są zalety obrazowania termicznego?

Przegląd lokalizacji usterek, ciągła kontrola jakości urządzenia, lokalizacja połączeń pracujących w zbyt wysokich temperaturach, diagnostyka może wskazywać na trend wzrostu temperatury wskazujący na osłabienie punktów styku.
W miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak zakłady pracy, fabryki, wieżowce, oraz budynkach komercyjnych, ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa inspekcję należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w uzgodnionym terminie oraz przez odpowiednią i upoważnioną do tego osobę. Testy są przeprowadzane bez kontaktowo
Kontrola obejmuje również format kabli, w szczególności ich miejsca przerwania w trakcie kontroli z wyszczególnieniem sprawdza się miejsca przepływu prądu, przełączniki, łączniki i przekładniki.

Wiele firm ubezpieczeniowych oczekuje wyniku protokołu zawierającego badania termowizyjne urządzeń elektromagnetycznych wykonywanej dla firmy składającej wniosek o objęcie ubezpieczeniem produktu.
Protokół ten jest często używany jako podstawa do przyznania znacznej kwoty pieniężnej w momencie uzgadniania wysokości raty przy uzgadnianiu tej sprawy z agentem przedstawiającym towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy się opłaca?

Niektórzy porównują cenę testu termowizyjnego z ceną podstawowych modelów, następnie dochodzą do wniosku, że urządzenie lepiej kupić na własną rękę. Szczególnie gdy mają dużo budynków do sprawdzenia. Takie rozwiązanie nie jest jednak zalecane. W sprawie pomiarów warto udać się do specjalistów używających profesjonalnego sprzętu.

Zobacz: https://term-os.pl/