Bezpieczna praca tylko z BHP


U każdego z nas pojawia się w życiu moment, kiedy trzeba iść do pracy. Przechodzimy rozmowy kwalifikacyjne, wykonujemy badania lekarskie, dopełniamy innych formalności. Kiedy już jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pracy, szef wysyła nas na szkolenie BHP. Jednak cóż to w zasadzie jest i dlaczego nie możemy rozpocząć bez tego pracy?

BHP jest skrótem od słów „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Każdy pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bhp, dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Najczęstszą praktyką jest wysyłanie zatrudnionych ludzi na szkolenia do zewnętrznych firm, które w sposób profesjonalny zajmują się zadaną tematyką. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest niezwykle obszerną dziedziną, która obejmuje wiedzę z takich zagadnień jak zapobieganie i gaszenie zalążków pożaru, ergonomia stanowiska pracy, pierwsza pomoc itd. Trzeba jednak pamiętać, że każda praca jest inna i cechuje się innymi zagrożeniami. Nie musimy się więc martwić, że będziemy zmuszeni przyswoić wiedzę ze wszystkich zagadnień. Warto jednak zaliczać takie szkolenia i czynnie w nich uczestniczyć. Przekazana na nich wiedza pozwoli nam pracować w bezpiecznych warunkach, a może nawet uratuje nam kiedyś życie.

Komfortowe warunki pracy na magazynie – zobacz